Tarieven

Een cranio-sacraal sessie:

Check met je zorgverzekeraar of zij de kosten vergoeden, afhankelijk van de aanvullende verzekering die je hebt.
De prijs is €78,- per behandeling van 1 uur met mogelijk uitloop tot anderhalf uur. Mijn praktijk is vrijgesteld van btw.
Ik bereid me van te voren voor op jouw behandeling en daarom is het belangrijk, dat je minimaal 24 uur van tevoren afmeld als je niet kan. Als dit niet lukt, dan moet ik helaas de gereserveerde tijd in rekening brengen.
 
Lees het volgende zorgvuldig in verband met de nieuwe wet op de bescherming van persoonsgegevens:
Ik heb geen cookies op deze website.

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandeling.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik bewaar de papieren dossiers in een afgesloten kast.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard. De facturen worden 7 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals 1 cranio sacraal behandeling
 • de kosten van het consult

Bij het geven van uw persoonlijke gegevens, om een zo goed mogelijke behandeling te kunnen waarborgen en te kunnen declareren, geeft u toestemming aan mij om deze persoonlijke gegevens op een zo veilig mogelijke manier op te slaan.

Tegenwoordig is het ook mogelijk om uw gegevens in te zien. Mocht u dat willen dan kunt u een verzoek indienen via de mail en zal ik zo snel mogelijk een overzicht naar u toe mailen.

——————————————————————————————————————-

Mocht u een klacht hebben, gelieve deze dan eerst met mij te bespreken. Vaak kan er dan al veel opgelost worden, in elk geval is het altijd belangrijk om gehoord te worden. Mochten we er dan niet uitkomen, dan kunt u bij een door de overheid erkende geschilleninstantie, Stichting Zorggeschil contact opnemen. Dit valt onder de onafhankelijke tuchtrechtspraak van het RBCZ.
Voor meer informatie kijkt u op de website van mijn beroepsvereniging VBAG: https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen. Ik ben hierbij aangesloten om in dit geval een zo professioneel mogelijke houding te hebben naar mijn clienten toe en jullie daarin de vrijheid te bieden om de weg te bewandelen die voor jullie goed voelt en nodig kan zijn.

Datum laatste wijziging: 7-5-2024

 
 
——————————————————————————————————————-
 
KvK                          Kamer van Koophandel (54711096)
Cranio Nederland   Beroepsvereniging ter bevordering van cranio sacraal therapie
RBCZ                       Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg
St. Zorggeschil        Gesp. geschilleninst. voor de Complementaire en Altern. zorg
VBAG                       Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijzen
BTW id nummer      NL001500706B96
——————————————————————————————————————–
 
 
Zorg zo goed voor jezelf als je ook voor anderen zou zorgen.